Psalmi. Chapter 75

1 (Către mai marele cîntăreţilor. 'Nu nimici.' Un psalm al lui Asaf. O cîntare.) Te lăudăm, Dumnezeule, Te lăudăm; noi, cari chemăm Numele Tău, vestim minunile Tale!
2 'Atunci cînd va veni vremea hotărîtă,' zice Domnul, 'voi judeca fără părtinire.
3 Poate să se cutremure pămîntul cu locuitorii lui: căci Eu îi întăresc stîlpii.' -(Oprire).
4 Eu zic celor ce se fălesc: 'Nu vă făliţi!' Şi celor răi: 'Nu ridicaţi capul sus!'
5 Nu vă ridicaţi capul aşa de sus, nu vorbiţi cu atîta trufie!
6 Căci nici dela răsărit, nici dela apus, nici din pustie, nu vine înălţarea.
7 Ci Dumnezeu este Cel ce judecă: El scoboară pe unul, şi înalţă pe altul.
8 În mîna Domnului este un potir, în care fierbe un vin plin de amestecătură. Cînd îl varsă, toţi cei răi de pe pămînt sug, îl sorb şi -l beau pînă în fund!
9 Eu însă voi vesti pururea aceste lucruri; voi cînta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov.
10 Şi voi doborî toate puterile celor răi: puterile celui neprihănit însă se vor înălţa.